Commissie van beroep funderend onderwijs

Voor conflicten in het onderwijs verwijzen wij u naar de commissie van beroep funderend onderwijs.

In alle procedures weegt de betrokken commissie ieders belangen af zonder last of ruggespraak.
Daarbij oog te hebben voor de regels en de werkelijkheid van de onderwijspraktijk.

Op grond van de cao geldt m.i.v. 1 januari 2017 voor het PO slechts één landelijke Comissie van beroep, namelijk
Commissie van beroep funderend onderwijs.Commissie van beroep funderend onderwijs
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht

T: 030 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl