Organisatie


Het dagelijks besturen van de stichting is de verantwoordelijkheid van het college van bestuur. Het college legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het college van bestuur wordt ondersteund door verschillende stafmedewerkers en een secretariaat. De directeuren en het college van bestuur vormen samen het managementteam binnen de Stichting PCO Noord Twente.