9 maart 2022

Een kleine overwinning in een kinderleven en een grote sprong naar zelfstandigheid

De eerste stapjes van een kind zijn voor veel ouders een mijlpaal. Een kleine overwinning in een kinderleven en een grote sprong naar zelfstandigheid. Met 4 jaar gaat het kind naar school en spreekt de leerkracht ineens vermanend: “blijf nou eens zitten!”  Hoe kan dat nou….? Bewegen vinden we toch belangrijk en gezond?

Bewegend leren, HotOrNot

Wellicht hebt u het begrip bewegend leren wel eens gehoord, of voorbij zien komen.

Met bewegend leren wordt het bewegen tijdens het leren bedoeld. Aangetoond is dat bewegend leren in de klas de schoolprestaties verbeteren. Beweging zorgt voor meer zuurstof in de hersenen waardoor er meer kennis opgeslagen kan worden. Ook kunnen kinderen veel beter hun aandacht vasthouden, zeker als ze een langere periode meer bewegen. Deze methode is niet alleen leuk en gezond, ze leiden ook nog eens tot betere leerprestaties. Kinderen die hun handen gebruiken bij praten, krijgen sneller een taal onder de knie en leren beter rekenen, wanneer ze tegelijkertijd de uitkomst moeten klappen.                     

 

Bewegend leren geeft daarnaast ruimte aan sociale interactie, vrij spel en ontdekkend leren. Zeker voor jonge leerlingen is dit fijn, aangezien zij hier veel behoefte aan hebben. Echter ook leerlingen uit de midden en bovenbouw hebben er veel baat bij  Leren doe je niet alleen met je hoofd, maar ook door te bewegen en te ervaren.  Denk aan taal op het schoolplein. Ren je Rot, de leerkracht noemt een woord met een tweetekenklank (oe of au) en de leerlingen rennen naar de hoepel met de juiste klank.De boeken blijven dicht, maar er wordt  toch volop met veel plezier geleerd.

Oog voor het kind

Op de scholen van PCO Noord Twente https://www.pcont.nl stimuleren we kinderen en helpen we hen om een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling op hun eigen niveau. Om zich maximaal te kunnen ontplooien bieden wij hen een veilige klimaat aan door middel van schoolafspraken. Hierin zijn kernwaarden zoals vertrouwen, respect en gezamenlijke verantwoordelijkheid de peilers om

wenselijk gedrag vorm te geven.

Tevens  vinden wij het belangrijk  dat  kinderen gezien worden zoals ze zijn en dat geldt voor ieder kind. Het welzijn van een kind is erg belangrijk, het kind moet goed in zijn/haar vel zitten.  Kennis alleen maakt niet gelukkig, sociale intelligentie en eigenwaarde horen hier ook zeker bij. Alle medewerkers hebben oog voor de kinderen die aan hun zijn toevertrouwd en de scholen kenmerken zich door de drie R’s. (rust, reinheid en regelmaat) Soms is dat moeilijk, maar het kind weet  wel dat we hem/haar zien. Indien een kind niet mee kan komen met de leerstof dan gaan we kijken wat het kind (extra) nodig heeft in de groep. Vaak kan dit middels pré teaching, om zodoende goed voorbereid te zijn op de gezamenlijke instructie in de groep, maar soms is het verstandiger om het programma voor deze leerling aan te passen.

Met  onder anderen NPO* (Nationaal Programma Onderwijs) middelen zorgen we  tevens ervoor dat kinderen, welke een vertraging  hebben opgelopen tijdens de schoolsluiting door corona, extra begeleiding krijgen om deze achterstanden weer in te lopen. Scholen maken een scan zodat we kunnen zien waar de vertragingen zitten, bijvoorbeeld op taal of rekenen. Vervolgens zullen scholen schooleigen programma’s opstellen op basis van de scan/analyse.

Niet alleen negatieve gevolgen nav sluiting van de scholen / corona

Uit een onderzoek van de kinderombudsman in 2020  gaven kinderen opvallend vaak aan ook positieve kanten te zien van de gevolgen van het corona beleid. Zo vonden ze het fijn om hun schoolwerk in hun eigen tempo te maken, ze meer vrije tijd hadden en daardoor hun ouders vaker zagen. Leerkrachten merkten na heropening van de scholen op,  dat een groot deel  van de kinderen zelfstandiger  werken  dan ervoor en dat zij veel ICT vaardiger waren geworden. Ook het naar school gaan is weer een feestje.

 

“Om anderen te kunnen  bewegen, moet jezelf bewogen zijn”      Benedictus (480-547)

 

* het NP Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona