Aanmelding

De keuze van een school voor uw kind vraagt meestal een goede voorbereiding. Alle basisscholen moeten voldoen aan de wet op het primair onderwijs (WPO), maar wat identiteit, onderwijsvorm en cultuur kunnen ze sterk verschillen. U heeft misschien wel bepaalde wensen of voorkeuren, maar in alle gevallen is het bezoek van een openhuis, het lezen van de website en/of een kennismakingsgesprek met rondleiding op school van belang. U kunt uw vragen stellen en u proeft iets van de sfeer in de school. In het gesprek worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken.

De aanmelding vindt plaats via het standaard formulier. (zie “formulieren”)  Het kan zijn dat de school op basis van deze gegevens nader onderzoek moet doen om te kijken of de school wel het onderwijs kan bieden dat past bij uw kind. Hiervoor mag de school een termijn van zes weken voor nemen. Als uw kind wordt ingeschreven, dan is de aanmelding definitief en draagt de school ook de verantwoordelijkheid voor het bieden van onderwijs.

Het kan voorkomen dat een school (tijdelijk) geen kinderen aanneemt. Conform de wet op het primair onderwijs mag een school leerlingen weigeren
– bij het niet kunnen leveren van de vereiste ondersteuning die de leerling nodig heeft. In dit geval helpt de school om een andere passende school voor uw kind te vinden die bereid is uw kind toe te laten;
– het feit dat er geen plaatsruimte is ( de school is vol);
– de ouders weigeren te verklaren dat zij de grondslag van de school onderschrijven dan wel respecteren.