“alle scholen van PCO Noord Twente op groene stroom en aardgas ”

Vorig jaar heeft Greenpeace een “groen” campagne gevoerd onder scholen en schoolbesturen in heel Nederland.

Ook PCO Noord Twente wil uiteraard  het energieverbruik van haar scholen vergroenen.  Derhalve hebben wij meegedaan met een Europese aanbesteding.  Aangezien wij het vergroenen van energie belangrijk vinden binnen onze scholen, hebben wij met ingang van 2020 gekozen voor groene stroom. Deze keuze wordt bevestigd door het ontvangen van certificeringen (groencertificaten)  van CertiQ. CertiQ is een door de overheid aangewezen organisatie om te controleren of de opgewekte bronnen inderdaad ook duurzaam zijn. Bij een goedkeuring ontvangt men de certificatie door hen.

Deze certificaten heten Garanties van Oorsprong (GvO) en zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt: dus echt opgewekt uit een duurzame bronnen als  zon, water, wind, biomassa en energie welke is opgewekt uit fossiele bronnen. Aardgas vergroenen wij door middel van “Gold Standard” certificaten. PCO Noord Twente heeft een overeenkomst gesloten via EVS (Energie Voor Scholen)  met Climex (zij zijn geaccrediteerd door CertiQ). Voor al onze scholen hebben wij inmiddels een certificaat ontvangen zodat zichtbaar is dat alle scholen van PCO Noord Twente 100% groen en CO2 neutraal zijn.

“Belangrijk voor het behoud van onze aarde en de toekomst van kinderen”