13 januari 2023

Bestuurlijke fusie PCO NT en OPOA

 

Bestuurlijke fusie Protestant Christelijk Onderwijs Noord-Twente en Openbaar Primair Onderwijs Almelo

Protestant Christelijk Onderwijs Noord-Twente (PCO-NT) en Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA) gaan fuseren per 1 augustus 2023.

Al jaren hebben de scholen in en om Almelo te maken met dalende leerlingaantallen. Om de scholen in stand te kunnen houden en de onderwijskwaliteit te blijven garanderen is het belangrijk de krachten te bundelen. Door te fuseren ontstaat een toekomstbestendige organisatie die gericht is op het versterken van de scholen van PCO-NT en OPOA met behoud van hun eigen onderwijsconcept en identiteit, zodat er voor ouders voldoende aanbod blijft om uit te kiezen.

De nieuwe onderwijsorganisatie bestaat uit zestien scholen. Daarvan staan er vijftien scholen in Almelo en één in Wierden. Er totaal zijn er vierhonderd personeelsleden en vierduizend leerlingen aan verbonden. De komende maanden zullen o.a. gebruikt worden voor de naamgeving van de nieuwe stichting en een nieuwe huisstijl, de bestuursoverdracht en statutenwijziging bij de notaris en de voorbereidingen om de fusie voor de medewerkers van beide stichtingen goed te regelen. 

De Raden van Toezicht van beide stichtingen hebben bepaald dat de huidige twee bestuurders samen het College van Bestuur gaan vormen van de nieuwe stichting. Voor PCO-NT gaat het om de onlangs toegetreden Elzerieke Hilbrandie, voor OPOA om Frank Konings.