Betrokkenheid

Ouderbetrokkenheid blijkt de schoolontwikkeling bij kinderen op korte en langere termijn te stimuleren. De invloed vanuit stimulans is merkbaar bij doorzettingsvermogen, receptieve woordenschat en gedrag in de groep. Hoge verwachtingen van het kind helpt bij de ontwikkeling mits de lat niet te hoog wordt gelegd.

De kern van ouderbetrokkenheid is goede communicatie met elke ouder. Onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid is daarbij belangrijk. We hebben respect voor elkaars deskundigheid, u bent de thuisdeskundige en eindverantwoordelijk voor uw kind en opvoeding, de leraar is de onderwijsprofessional en de regisseur voor een bepaalde groep kinderen.

Onze leraren hebben zorg voor al deze kinderen en genieten als zij zich op school goed voelen en zich ontwikkelen. Het is belangrijk dat wederzijdse verwachtingen van school en thuis regelmatig doorgesproken worden.

Op steeds meer van onze scholen worden de zgn. kind-ouder-leraar gesprekken gevoerd. In deze gesprekken worden (gedrags-)verwachtingen, ontwikkelingen en resultaten besproken. Er ontstaat meer begrip en er wordt kennis gedeeld. Als deze driehoek goed werkt en dus van goede kwaliteit is, komt dat allen ten goede. Vraag ernaar bij de kennismaking hoe dat het op de school geregeld is.

Voor de communicatie wordt naast gesprekken ook gebruik van gemaakt van (groeps-)mail en apps.

Ouderraad

Elke school van PCO heeft een ouderraad of oudervereniging. Deze coördineren samen met leraren veel activiteiten, maar bevorderen ook de samenwerking tussen school en thuis. Scholen kunnen niet zonder al de hulp van vrijwilligers. En waar ouders soms zelf niet actief kunnen zijn, zien we opa’s en oma’s bijspringen. Op verschillende scholen geven ouders soms ook gastlessen.