3 oktober 2023

De Mare zoekt leerkracht

De Mare is een PC Basisschool, midden in de wijk Windmolenbroek in Almelo. Een middelgrote school met een enthousiast en betrokken team. De Mare zet zich in om kinderen met 21ste eeuwse vaardigheden en gereedschappen toe te rusten. Op De Mare vergroten kinderen hun zelflerend vermogen zodat zij zelfstandig en met respect voor de ander hun eigen pad kunnen ontwikkelen.

Het team van De Mare zoekt per direct een
Leerkracht (m/v)
Wtf 1,0000

voor de instroomgroep (wtf 0,6) en voor de groepen 3/4 en 4 (Wtf 0,4).

Meer informatie

3 oktober 2023

Step! zoekt leerkracht.

Step! is een relatief kleine school in de aandachtswijk Ossenkoppelerhoek en heeft momenteel 121 leerlingen. Er zijn 7 groepen, waarvan een combinatiegroep 7/8. Op Step! werkt een bevlogen team wat dagelijks het verschil wil maken voor leerlingen die een stapje extra verdienen.
Kernvakken vormen onder schooltijd de basis en na schooltijd organiseren wij de Rijke schooldag, waarbij onze leerlingen diverse activiteiten aangeboden krijgen zoals sport, techniek, kunst en cultuur. Wij willen het beste uit onze leerlingen halen.

Het team van Step! heeft een vacature voor de functie

Leerkracht groep 6 Wtf 1,0000

Meer informatie

20 maart 2023

Telgenborch naar Houston

Zaterdag 18 maart is het First Lego League team “Simpel als Wattskeburt” erin geslaag om 2e te worden op het Nederlands Kampioenschap in Delft. Hiermee mogen ze Nederland vertegenwoordigen op het World Championship in Houston van 18-22 april. De jury vond dit een supergoed team, wat op zowel techniek, als innovatie en teamwork uitblonk. Met hun robotprototype “Smartie” kunnen kinderen thuis zien of er niet teveel elektriciteit wordt verbruikt.

Wij willen het team van harte feliciteren en wensen hun veel succes in de USA!

Dat het sowieso wel goed staat met techniek op de Telgenborch bewijst het zusterteam Electrosporters, die als supporters mee waren, wel. Zij bouwden daar, tijdens het pauzeprogramma, de op een na beste windmolen.

 

23 januari 2023

Het Laar en Telgenborch succesvol bij regiofinale FLL

Zowel De Telgenborch als Het Laar zijn zaterdag 21 januari in de prijzen gevallen bij de First Lego League techniekwedstrijd bij Hogeschool Saxion in Enschede. Het Laar met het team “Level Up” won de innovation award en het team van De Telgenborch “Simpel als Wattsgeburt!” ging er met de Overall award naar huis. Dit betekent dat het team van De Telgenborch doorgaat naar de landelijke finale in Delft. Het andere team van De Telgenborch “Electrosporters” viel niet in de prijzen, maar heeft ook een hele mooie prestatie geleverd.

13 januari 2023

Bestuurlijke fusie PCO NT en OPOA

 

Bestuurlijke fusie Protestant Christelijk Onderwijs Noord-Twente en Openbaar Primair Onderwijs Almelo

Protestant Christelijk Onderwijs Noord-Twente (PCO-NT) en Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA) gaan fuseren per 1 augustus 2023.

Al jaren hebben de scholen in en om Almelo te maken met dalende leerlingaantallen. Om de scholen in stand te kunnen houden en de onderwijskwaliteit te blijven garanderen is het belangrijk de krachten te bundelen. Door te fuseren ontstaat een toekomstbestendige organisatie die gericht is op het versterken van de scholen van PCO-NT en OPOA met behoud van hun eigen onderwijsconcept en identiteit, zodat er voor ouders voldoende aanbod blijft om uit te kiezen.

De nieuwe onderwijsorganisatie bestaat uit zestien scholen. Daarvan staan er vijftien scholen in Almelo en één in Wierden. Er totaal zijn er vierhonderd personeelsleden en vierduizend leerlingen aan verbonden. De komende maanden zullen o.a. gebruikt worden voor de naamgeving van de nieuwe stichting en een nieuwe huisstijl, de bestuursoverdracht en statutenwijziging bij de notaris en de voorbereidingen om de fusie voor de medewerkers van beide stichtingen goed te regelen. 

De Raden van Toezicht van beide stichtingen hebben bepaald dat de huidige twee bestuurders samen het College van Bestuur gaan vormen van de nieuwe stichting. Voor PCO-NT gaat het om de onlangs toegetreden Elzerieke Hilbrandie, voor OPOA om Frank Konings.

28 september 2022

Verkeersplein Huve

De Huve heeft een gaaf ANWB verkeersplein gewonnen!
Vanmorgen was de officiële opening met Arjen Maathuis van Gemeente Almelo. Namens onze school was Wessel Kok vertegenwoordigd.
De kinderen vinden het superleuk en maken al driftig gebruik van.
16 september 2022

40 jaar in het onderwijs

Deze maand is onze collega Marjan Heyink 40 jaar werkzaam in het onderwijs. In deze periode heeft ze het onderwijs zien en helpen veranderen op de Mare tot de mooie school die het nu is. Zo zet ze met plezier iPads , chromebooks en robots in ter ondersteuning van haar lesprogramma. Dankzij haar gedrevenheid heeft ze de afgelopen 40 jaar bijgedragen aan de ontwikkeling van meer dan 1000 kinderen om deel te nemen aan onze maatschappij.

Wij feliciteren haar met deze fantastische prestatie!

31 augustus 2022

De Zegge loc. Haghoek is verhuisd

Vanaf maandag 29 augustus gaan de leerlingen van de Zegge locatie Haghoek nu naar het gebouw aan de Haghoeksweg. Samen met enkele groepen van obs de Weier maken zij gebruik van dit gebouw. De week ervoor was er al een open huis voor de leerlingen en de ouders. Met grote inzet en veel zweetdruppeltjes hebben teamleden met verhuizers, de technisch medewerker van PCONT en andere helpers in de warmte de school verhuisd en de nieuwe school weer ingericht. Een heel klus zowel aan het begin als aan het einde in de warme weken van de schoolvakantie. Met aansluitend een feestelijke opening met de ouders en natuurlijk de leerlingen.