31 oktober 2022

Vacature leerkracht groep 6 (1,0 WTF)

Leer kinderen hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken (Margret Mead).
De Mare is een PC Basisschool, midden in de wijk Windmolenbroek in Almelo. Een middelgrote school met een enthousiast en betrokken team. De Mare zet zich in om kinderen met 21ste eeuwse vaardigheden en gereedschappen toe te rusten. Op De Mare vergroten kinderen hun zelflerend vermogen zodat zij zelfstandig en met respect voor de ander hun eigen pad kunnen ontwikkelen.

Voor de periode van zwangerschapsverlof van de huidige leerkracht zoeken wij  per 13 februari 2023 tot 31 juli 2023,

leerkracht (m/v) groep 6 voor 1,0 WTF

De werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag.

Meer weten?

 

28 september 2022

Verkeersplein Huve

De Huve heeft een gaaf ANWB verkeersplein gewonnen!
Vanmorgen was de officiële opening met Arjen Maathuis van Gemeente Almelo. Namens onze school was Wessel Kok vertegenwoordigd.
De kinderen vinden het superleuk en maken al driftig gebruik van.
16 september 2022

40 jaar in het onderwijs

Deze maand is onze collega Marjan Heyink 40 jaar werkzaam in het onderwijs. In deze periode heeft ze het onderwijs zien en helpen veranderen op de Mare tot de mooie school die het nu is. Zo zet ze met plezier iPads , chromebooks en robots in ter ondersteuning van haar lesprogramma. Dankzij haar gedrevenheid heeft ze de afgelopen 40 jaar bijgedragen aan de ontwikkeling van meer dan 1000 kinderen om deel te nemen aan onze maatschappij.

Wij feliciteren haar met deze fantastische prestatie!

31 augustus 2022

De Zegge loc. Haghoek is verhuisd

Vanaf maandag 29 augustus gaan de leerlingen van de Zegge locatie Haghoek nu naar het gebouw aan de Haghoeksweg. Samen met enkele groepen van obs de Weier maken zij gebruik van dit gebouw. De week ervoor was er al een open huis voor de leerlingen en de ouders. Met grote inzet en veel zweetdruppeltjes hebben teamleden met verhuizers, de technisch medewerker van PCONT en andere helpers in de warmte de school verhuisd en de nieuwe school weer ingericht. Een heel klus zowel aan het begin als aan het einde in de warme weken van de schoolvakantie. Met aansluitend een feestelijke opening met de ouders en natuurlijk de leerlingen.

31 augustus 2022

Het schooljaar 2022-2023 van start

Maandag 29 augustus zijn de scholen weer gestart. Misschien een nieuwe groep, een nieuwe leraar of andere school, het blijft altijd even een spannend moment zowel voor de leerlingen als ook voor de leraren. De leraren zijn weer met enthousiasme en gedrevenheid begonnen, zo blijkt uit de rondgang van de scholen door de bestuurder van PCONT. Gelukkig zijn alle groepen voorzien van leraren en ook was er nog vervanging beschikbaar voor leraren die niet konden starten na de vakantie.  We wensen ieder een heel mooi en leerzaam schooljaar.

25 mei 2022

Leerlingen de Zegge zijn geïnspireerd door het verhaal v.d. Almelose stadspoorten

ALMELO – Almelo had in de middeleeuwen twee stadspoorten. Dat wordt binnenkort weer zichtbaar met imposante, verlichte boogconstructies in de Grotestraat. Hoog tijd dus voor een lesje lokale geschiedenis op school, vonden de stadshistorici. Leerlingen van De Zegge kwamen er woensdag zelfs voor naar het Stadsmuseum.

Het is een hoogstandje van de Historische Kring. Het verre verleden van Almelo leeft dit jaar weer in de binnenstad. De stadspoorten van weleer keren in een eigentijdse vorm terug in de Grotestraat. Sterker nog: donderdag 9 juni wordt de zuidelijke stadspoort al officieel geopend.

Boven de kruising Schuttenstraat-Grotestraat-Zuid wordt een indrukwekkende, beeldbepalende stellage aan de vier aangrenzende panden gemonteerd.

Aan de Gastrobar, café De Stam, de bioscoop Movie Unlimited en Almelo Promotion hangt binnenkort een eyecatcher die ervoor zorgt dat passanten van de virtuele stadspoort letterlijk in de spotlights staan. Zoals het vroeger ook ging met komende en gaande stadsbezoekers.

20 mei 2022

Meesters Rutger en Mark maken podcast

Meesters Rutger en Mark maken podcast:

“Wij willen meer mannen voor de klas”

Rutger Sibma en Mark Lankamp van basisschool De Huve in Almelo pleiten voor meer mannen voor de klas. Ze zijn daarom de De Meesterlijke Podcast begonnen met als doel om mannen met meester aspiraties over de streep te trekken.

“De podcast is met een knipoog en humor”, zegt basisschooldirecteur Sibma tegen Hart van Nederland. Maar met een serieuze boodschap. “We vinden het voor kinderen heel goed als er meer balans is in het onderwijs”, legt hij uit. De man-vrouwverhouding in het onderwijs is al langere tijd scheef: slechts 13 procent van de leraren in het basisonderwijs is man.

 

Volgens pedagogen moet er bovendien meer aandacht komen voor het verschil in de manier waarop meisjes en jongens leren. Gedragsdeskundige Lauk Woltring stelt dat het huidige onderwijs namelijk beter bij meisjes past. “Jongens willen meer beweging en actie. Zij leren door te proberen”, legt hij uit.

Mannelijk rolmodel voor jongens

Het is volgens de expert daarnaast belangrijk dat jongens een mannelijk rolmodel hebben op school, iets wat Sibma en Lankamp onderschrijven. “Als een kind valt en een klein schrammetje heeft op de knie, geeft de juf meteen een pleister. Wij zeggen dan: joh, is de tegel niet kapot?”, lacht de basisschooldirecteur.

De beeldvorming van meesters moet én kan anders, menen de twee. Ze hopen dat door hun podcast meer mannen besluiten om zich aan te melden voor de pabo.  De komende jaren gaan leraren er financieel 10 procent op vooruit”, probeert Sibma twijfelaars tot slot over te halen. “En geloof ons maar, het is gewoon een machtig mooie baan!”

 

Hart van Nederland https://www.hartvannederland.nl/

 

9 maart 2022

Een kleine overwinning in een kinderleven en een grote sprong naar zelfstandigheid

De eerste stapjes van een kind zijn voor veel ouders een mijlpaal. Een kleine overwinning in een kinderleven en een grote sprong naar zelfstandigheid. Met 4 jaar gaat het kind naar school en spreekt de leerkracht ineens vermanend: “blijf nou eens zitten!”  Hoe kan dat nou….? Bewegen vinden we toch belangrijk en gezond?

Bewegend leren, HotOrNot

Wellicht hebt u het begrip bewegend leren wel eens gehoord, of voorbij zien komen.

Met bewegend leren wordt het bewegen tijdens het leren bedoeld. Aangetoond is dat bewegend leren in de klas de schoolprestaties verbeteren. Beweging zorgt voor meer zuurstof in de hersenen waardoor er meer kennis opgeslagen kan worden. Ook kunnen kinderen veel beter hun aandacht vasthouden, zeker als ze een langere periode meer bewegen. Deze methode is niet alleen leuk en gezond, ze leiden ook nog eens tot betere leerprestaties. Kinderen die hun handen gebruiken bij praten, krijgen sneller een taal onder de knie en leren beter rekenen, wanneer ze tegelijkertijd de uitkomst moeten klappen.                     

 

Bewegend leren geeft daarnaast ruimte aan sociale interactie, vrij spel en ontdekkend leren. Zeker voor jonge leerlingen is dit fijn, aangezien zij hier veel behoefte aan hebben. Echter ook leerlingen uit de midden en bovenbouw hebben er veel baat bij  Leren doe je niet alleen met je hoofd, maar ook door te bewegen en te ervaren.  Denk aan taal op het schoolplein. Ren je Rot, de leerkracht noemt een woord met een tweetekenklank (oe of au) en de leerlingen rennen naar de hoepel met de juiste klank.De boeken blijven dicht, maar er wordt  toch volop met veel plezier geleerd.

Oog voor het kind

Op de scholen van PCO Noord Twente https://www.pcont.nl stimuleren we kinderen en helpen we hen om een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling op hun eigen niveau. Om zich maximaal te kunnen ontplooien bieden wij hen een veilige klimaat aan door middel van schoolafspraken. Hierin zijn kernwaarden zoals vertrouwen, respect en gezamenlijke verantwoordelijkheid de peilers om

wenselijk gedrag vorm te geven.

Tevens  vinden wij het belangrijk  dat  kinderen gezien worden zoals ze zijn en dat geldt voor ieder kind. Het welzijn van een kind is erg belangrijk, het kind moet goed in zijn/haar vel zitten.  Kennis alleen maakt niet gelukkig, sociale intelligentie en eigenwaarde horen hier ook zeker bij. Alle medewerkers hebben oog voor de kinderen die aan hun zijn toevertrouwd en de scholen kenmerken zich door de drie R’s. (rust, reinheid en regelmaat) Soms is dat moeilijk, maar het kind weet  wel dat we hem/haar zien. Indien een kind niet mee kan komen met de leerstof dan gaan we kijken wat het kind (extra) nodig heeft in de groep. Vaak kan dit middels pré teaching, om zodoende goed voorbereid te zijn op de gezamenlijke instructie in de groep, maar soms is het verstandiger om het programma voor deze leerling aan te passen.

Met  onder anderen NPO* (Nationaal Programma Onderwijs) middelen zorgen we  tevens ervoor dat kinderen, welke een vertraging  hebben opgelopen tijdens de schoolsluiting door corona, extra begeleiding krijgen om deze achterstanden weer in te lopen. Scholen maken een scan zodat we kunnen zien waar de vertragingen zitten, bijvoorbeeld op taal of rekenen. Vervolgens zullen scholen schooleigen programma’s opstellen op basis van de scan/analyse.

Niet alleen negatieve gevolgen nav sluiting van de scholen / corona

Uit een onderzoek van de kinderombudsman in 2020  gaven kinderen opvallend vaak aan ook positieve kanten te zien van de gevolgen van het corona beleid. Zo vonden ze het fijn om hun schoolwerk in hun eigen tempo te maken, ze meer vrije tijd hadden en daardoor hun ouders vaker zagen. Leerkrachten merkten na heropening van de scholen op,  dat een groot deel  van de kinderen zelfstandiger  werken  dan ervoor en dat zij veel ICT vaardiger waren geworden. Ook het naar school gaan is weer een feestje.

 

“Om anderen te kunnen  bewegen, moet jezelf bewogen zijn”      Benedictus (480-547)

 

* het NP Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona