31 oktober 2019

Cijfers bijten niet!

Op school draait het om meer dan alleen cijfers                               

Leerlingen positief uitdagen is een sterk punt binnen de scholen van PCO Noord Twente. Dat werkt motiverend en niet moetiverend. Door het bieden van structuur en een leergerichte aanpak dragen docenten eraan bij dat moetivatie motivatie gaat worden. Deze aanpak blijkt  bijzonder motiverend voor leerlingen van verschillende achtergronden.

Veel ouders denken vooral aan cijfers of scores bij een toets van hun kind.  Natuurlijk,die geven een beeld, maar het verhaal erachter is minstens zo belangrijk. Ouders aangeven welke vaardigheden/prestaties een kind precies beheerst is een andere wijze van motiveren  dan praten over een cijfer. Een cijfer is een indicatie, maar de interactie tussen leraar en leerling is veel belangrijker. “Cijfers zeggen niet alles, je wordt later niet aangenomen, omdat je een tien hebt gehaald voor rekenen” Leerlingen boeken meer vooruitgang in hun ontwikkeling op deze wijze. Het is een bijdrage aan hun zelfstandig worden.

“slim ben je niet, slim word je”