31 augustus 2022

De Zegge loc. Haghoek is verhuisd

Vanaf maandag 29 augustus gaan de leerlingen van de Zegge locatie Haghoek nu naar het gebouw aan de Haghoeksweg. Samen met enkele groepen van obs de Weier maken zij gebruik van dit gebouw. De week ervoor was er al een open huis voor de leerlingen en de ouders. Met grote inzet en veel zweetdruppeltjes hebben teamleden met verhuizers, de technisch medewerker van PCONT en andere helpers in de warmte de school verhuisd en de nieuwe school weer ingericht. Een heel klus zowel aan het begin als aan het einde in de warme weken van de schoolvakantie. Met aansluitend een feestelijke opening met de ouders en natuurlijk de leerlingen.