2 maart 2022

“Durf in het Onderwijs”

Beste collega’s,                                       

Graag brengen wij  het regionale platform ‘Durf in het onderwijs’ onder de aandacht!
Met onze samenwerking (16 schoolbesturen, Saxion Hogeschool, ROC van Twente, UWV, Werkplein Twente en Mobiliteitscentrum ObT) bieden we online een plek voor nieuw en huidig onderwijspersoneel om samen in te spelen op personeelstekorten.

We spreken graag zoveel mogelijke (toekomstige) onderwijsprofessionals aan.   

Al ruim 2.200 unieke bezoekers hebben de pagina bezocht.

Voor meer informatie klik op bijgaande link: http://durfinhetonderwijs.nl/