Duurzame inzetbaarheid

 

Bij PCO Noord Twente hechten we er waarde aan dat alle medewerkers een gezonde balans ervaren in draaglast en draagkracht om hiermee duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te  versterken en risico’s op (vroegtijdige) uitval te verkleinen.

In 2019 hebben we door gebruik te maken van de ESF subsidieregeling Duurzame inzetbaarheid de koers voortgezet gericht op gezond  (vitaliteit), gemotiveerd (motivatie) en competent (vakbekwaam) werken van indiensttreding tot aan uitdiensttreding (pensionering of einde dienstverband door veranderen van werkgever).

Verder streven we naar een optimale afstemming tussen organisatiedoelen en de wensen en behoeften van de medewerkers,  rekening houdend met de levensfase waarin zij verkeren.