GMR

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van PCO Noord Twente is een directe gesprekspartner van het College van Bestuur. De GMR is een beleidstoetsend orgaan. Dit betekent dat wij recht op instemming en advies hebben met betrekking tot het beleid van PCO Noord Twente. Daarnaast willen wij ook een ondersteunende rol spelen voor onze achterban, met name voor de MR’en van de individuele scholen. De GMR bespreekt aangelegenheden die alle of een meerderheid van de scholen betreft.

De GMR bestaat uit 10 leden, waarvan 5 uit de oudergeleding en 5 uit de personeelsgeleding van PCO NT. Hierbij streven wij naar een vertegenwoordiging vanuit alle scholen binnen de stichting.

Voor 2018-2019 bestaat de GMR uit:

Oudergeleding:

dhr. Luuc Willering, voorzitter

contactpersoon van: De Huve, De Mare

mw. Barbara Eggink, vice-voorzitter

contactpersoon van: De Telgenborch, De Heemde

mw. Rianka Fruke (aftredend)

contactpersoon van: De Wierde, De Zegge

dhr. Patrick Tempelman

contactpersoon van: Het Laar

vacant

 

Personeelsgeleding:

mw. Jeanet Enserink, secretaris

jenserink@dezegge.nl

contactpersoon van: De Wierde

 

mw. Jacqueline Brandes, secretaris (aftredend)

jbrandes@hetlaarwierden.nl

contactpersoon van: De Huve

 

mw. Deborah Kuper

dkuper@detelgenborch.nl

contactpersoon van: De Heemde, Het Laar

 

mw. Christien Sickman

csickman@dehuve.nl

contactpersoon van: De Mare, De Telgenborch

 

mw. Liesbeth Grooten

lgrooten@deheemde.nl

contactpersoon van: De Zegge

 

Alle scholen hebben een ouderraad en een medezeggenschapsraad. Informatie daarover vindt u op de website van de school.