GMR

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van PCO Noord Twente is een directe gesprekspartner van het College van Bestuur. De GMR is een beleidstoetsend orgaan. Dit betekent dat wij recht op instemming en advies hebben met betrekking tot het beleid van PCO Noord Twente. Daarnaast willen wij ook een ondersteunende rol spelen voor onze achterban, met name voor de MR’en van de individuele scholen. De GMR bespreekt aangelegenheden die alle of een meerderheid van de scholen betreft.

De GMR bestaat uit 10 leden, waarvan 5 uit de oudergeleding en 5 uit de personeelsgeleding van PCO NT. Hierbij streven wij naar een vertegenwoordiging vanuit alle scholen binnen de stichting.

Vanaf  schooljaar 2021-2022 bestaat de GMR vooralsnog uit de volgende personen:

Liesbeth Grooten

Het Laar

Personeel

Deborah Kuper

De Telgenborch

Personeel

Mirjam van de Wint

de Wierde

Personeel

Mark Lankamp

De Wierde

Personeel

Sophie Oude Nijhuis

De Wierde

Ouder

Sandra Eitens

De Zegge

Personeel

Marloes Abma Rademaker (voorzitter)

Het Laar

Ouder

Annemarie Harmsen

De Huve

Ouder

Erik Bennink

De Mare

Ouder

Luuc Willering

De Heemde

Ouder

 

Alle scholen hebben een ouderraad en een medezeggenschapsraad. Informatie daarover vindt u op de website van de school.