GMR

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van PCO Noord Twente is een directe gesprekspartner van het College van Bestuur. De GMR is een beleidstoetsend orgaan. Dit betekent dat wij recht op instemming en advies hebben met betrekking tot het beleid van PCO Noord Twente. Daarnaast willen wij ook een ondersteunende rol spelen voor onze achterban, met name voor de MR’en van de individuele scholen. De GMR bespreekt aangelegenheden die alle of een meerderheid van de scholen betreft.

De GMR bestaat uit 10 leden, waarvan 5 uit de oudergeleding en 5 uit de personeelsgeleding van PCO NT. Hierbij streven wij naar een vertegenwoordiging vanuit alle scholen binnen de stichting.

Vanaf  schooljaar 2020-2021 bestaat de GMR vooralsnog uit de volgende personen:

Naam:

School

Geleding

Liesbeth Grooten

Het Laar

Personeel

Christien Sickman

De Mare

Personeel

Deborah Kuper

De Telgenborch

Personeel

Mark Lankamp (nieuw lid)

De Huve

Personeel

Amarins Piksen

De Zegge

Personeel

Patrick Tempelman

De Zegge

Ouder

(vacant)

Ouder

Annemarie Harmsen

De Huve

Ouder

Erik Bennink

De Mare

Ouder

Luuc Willering (voorzitter)

De Heemde

Ouder

 

Alle scholen hebben een ouderraad en een medezeggenschapsraad. Informatie daarover vindt u op de website van de school.