9 juli 2019

Duurzame inzetbaarheid

Het afgelopen schooljaar is er bij PCONT extra aandacht besteed aan de inzetbaarheid van medewerkers. Verschillende onderzoeken vonden plaats zoals medewerker-inzetbaarheidsonderzoek, werkdrukonderzoek en omgaan met verzuim. Er werden gesprekken gehouden met teams over inzetbaarheid, werkdruk, eigen regie en ‘hoe gaan we om met ziekte  en verzuim’. Er ligt een een relatie met de inzet van de werkdrukmiddelen. Doel is om de vakbekwaamheid, inzet en gedrevenheid van medewerkers te behouden en om uitval door hoge werkdruk en ziekte te voorkomen. Het komende schooljaar werken we hier verder aan.

We werden afgelopen schooljaar  begeleid door de Onderwijs en Innovatie Groep Zwolle en ObT Borne. Daarbij maakten we ook gebruik van het project duurzame inzetbaarheid van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

juli 2019