Meldcode Kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn scholen verplicht te handelen volgens de Meldcode Kindermishandeling. Vanaf  1 januari 2019 is er een verbeterde meldcode. De scholen van PCO Noord Twente  hebben deze verbeterde meldcode ingevoerd en handelen volgens het Afwegingskader Meldcode Onderwijs en leerplicht .

Klik hier om het afwegingskader voor het onderwijs te lezen.