Missie en visie

Missie en visie

Onze organisatie heeft als doel dat kinderen op onze scholen in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen opgroeien en zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De school is een samenleving in het klein. Naast goede kennis van,  en vaardigheden in o.a. rekenen, lezen en taal is er ruimte voor kunst, cultuur, sport en beweging. De sociale en emotionele vaardigheden zijn daarbij erg belangrijk. Naast basiskennis leren kinderen ook omgaan in een groep, omgaan met spel, met succeservaringen en tegenslagen.

PCO kenmerkt zich door een hoge betrokkenheid en gedrevenheid van alle medewerkers. In welke functie of rol dragen zij bij aan de doelen van onze scholen.
Kernwoorden zijn: Visie, Vertrouwen, Verbinding en Verantwoording. 
Kernwaarden zijn: Identiteit, Aandacht, 

 

Professionaliteit en Betrokkenheid

Onze scholen hebben vanuit een gezamenlijke identiteit, een eigen onderwijskundige koers. Scholen mogen verschillen en het zijn de leraren die onder leiding van een onderwijsgerichte schoolleider het onderwijsconcept vormgeven. Dat vraagt ambitie en een onderzoekende houding. Zij doen dat in samenwerking met alle geledingen van de school. Ouderbetrokkenheid kent op onze scholen meerdere kanten: van eigenaarschap tot educatief partnerschap, van klankbordgroep tot gastlessen.

Onze kinderen zijn de vormgevers van de maatschappij van 2030. Wij weten niet hoe de maatschappij er dan uit ziet, maar we weten wel dat kinderen moeten omgaan met verschillende (geloofs-)overtuigingen, meningen en vaardigheden. Een goede woordenschat en een goede basis voor rekenen zijn net zo belangrijk als weten welke talenten je nog meer hebt.