16 januari 2019

Niet elke school heeft last van griepgolf (Tubantia 16-01-2019)

Elk half uur een ander gezicht voor de klas

DOCENT WERELDORIËNTATIE RUTGER SIBMA.
Op basisschool De Huve gaat elk half uur de bel. Leerlingen pakken hun iPad, staan op en lopen naar een ander lokaal, waar een nieuwe les begint. Die wordt gegeven door een andere leerkracht. “Het is net het voortgezet onderwijs”, zegt Marit Greevink (12) uit groep 8.
Zij vindt het fijn. “Ik kan niet goed stilzitten. Als ik tussendoor wissel van ruimte, ben ik mijn energie wel kwijt.” Haar klasgenoot Janelle de Vries (12) noemt nog een voordeel. “Als je een mindere klik hebt met een leerkracht, is wisselen fijn.”

De Huve heeft geen gewone meesters of juffen, maar vakleerkrachten. Christien Sickman is bijvoorbeeld leesspecialist in de groepen 4 tot en met 8. Ze geeft begrijpend lezen, studievaardigheden en werkwoordspelling. Ze is al zo gewend aan ‘Onderwijs 4 een nieuwe tijd’ dat ze zich klassikaal onderwijs niet meer kan voorstellen.

“Als specialist speel ik veel meer in op wat een kind nodig heeft. Vroeger volgde je de methode. Nu kijk je of je sneller of trager door de leesstof moet bij een kind. Kinderen die er bovenuit steken, hield ik vroeger tegen.” Het grote voordeel van lesgeven in verschillende groepen is dat de leerkracht de hele leerlijn kent.

Niet alleen de vakleerkrachten van De Huve zijn bijzonder, maar er is meer. Kinderen hebben ook een eigen coach, die is verbonden aan de stamgroep waarin ze zitten. Waar er eerder bijvoorbeeld een groep, 3, groep 4 en groep 5 was, zijn er nu drie stamgroepen met daarin de kinderen uit groep 3, 4 en 5 door elkaar.

Directeur Fenny de Lange: “Groot leert van klein en andersom. Net als in een gezin. Je hebt een ander type gesprek dan wanneer je alleen met leeftijdsgenootjes bent.” De leerlingen beginnen en eindigen de dag in hun eigen stamgroep. De lunch en de Kanjertraining zijn ook in de stamgroep.

“In de stamgroep delen ze sociaal-emotionele zaken. Dat heeft niets met niveau te maken. We stellen evenwichtige groepen samen, waarin kinderen zich optimaal ontwikkelen. Problematiek verdeel je over stamgroepen. Kinderen die geen chemie hebben met elkaar, zet je in verschillende groepen.”

Marit en Janelle dragen een iPad bij zich. Die gaat mee van lokaal naar lokaal. Waarbij lokalen trouwens ateliers heten. In de tablet staan het rooster en het lesprogramma. “We hebben geen lessen maar workshops. Soms mogen we kiezen welk vak we gaan doen: wereldoriëntatie of rekenen.” De keuzemogelijkheid is er niet voor de jongere kinderen of degenen die meer instructie nodig hebben.

De Huve begon in september 2017 met het nieuwe onderwijsconcept. De school wilde de onderwijskwaliteit verhogen. Maar ook meer gemotiveerde en zelfstandige kinderen, die zich bewuster zijn van leerdoelen. Elke acht weken bespreken de coach, de leerling en de ouders de leerdoelen voor de volgende twee maanden.

Fenny de Lange: “De nieuwe organisatie liep niet direct goed. Vorig jaar kwamen we er bij rekenen achter dat onze instructie en de Cito niet goed waren afgestemd. Eerst daalden daarom de resultaten, maar we hebben nu een stijgende lijn te pakken. We zijn dik tevreden.”

Dat de nieuwe aanpak de school minder kwetsbaar maakt voor ziekteverzuim van leerkrachten is bijzaak. Dat was niet de reden voor de ommezwaai. De Lange: “Maar die bijzaak is wel een groot voordeel. Bij ziekte valt niet de hele dag maar slechts een half uur uit. Zo verdeel je de pijn over alle groepen.”