Nieuwsarchief

Staking leerkrachten 6 november 2019

In het hele land leggen  leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs het werk neer. Ook leerkrachten van PCO Noord Twente. de leerkrachten willen structureel meer geld voor verlaging van de werkdruk en hogere salarissen de Tweede Kamer behandelt vandaag en morgen de onderwijsbegroting door het hele land zijn vandaag manifestaties  

Cijfers bijten niet!

Op school draait het om meer dan alleen cijfers                                Leerlingen positief uitdagen is een sterk punt binnen de scholen van PCO Noord Twente. Dat werkt motiverend en niet moetiverend. Door het bieden van structuur en een leergerichte aanpak dragen docenten…

Leerlingen PCO NT  gaan knallend het nieuwe schooljaar in

  De zomervakantie is voorbij voor alle basisschoolleerlingen.Ondanks de hoge temperaturen is het wellicht dat leerlingen “tussen de oren” nog helemaal in vakantiemood zijn. Maar toch is de zomervakantie echt voorbij, tijd om het ritme weer op te pakken. Voor leerlingen van o.a.  cbs De Huve was het wel een ECHT goed begin. De gehele…

Werken in het onderwijs via Mobiliteitscentrum ObT

20190528 Werving kandidaten zomer 2019 (1) Informatiebijeenkomst 11 september 2019 Op woensdag 11 september organiseren wij op 3 momenten (13:00, 15:00 en 19:00 uur) een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden die beschikbaar zijn voor werk in het onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst leggen wij uit wat invallen via Mobiliteitscentrum ObT inhoudt en is er de mogelijkheid voor de…

Z O M E R V A K A N T I E

Het einde van het schooljaar staat voor de deur.  Een periode om terug te kijken, af te sluiten, te genieten en nog een aantal  geweldige momenten te delen met je groep. Dit alles speelt zich ook af bij alle scholen van PCO NT, zoals te zien is op de foto’s. Lachend en met veel plezier…

cbs de Mare zet zich in voor KIKA

Op vrijdag 5 juli 2019 heeft er een sponsorloop plaatsgevonden op cbs de Mare, welke samenging met  het jaarlijkse pleinfijnfeest. Elk jaar worden er  door veel ouders pannenkoeken gebakken voor alle kinderen van de Mare welke tussen de middag worden opgegeten op het plein. Tevens  wordt er altijd een activiteit georganiseerd. Dit jaar werd er…

Duurzame inzetbaarheid

Het afgelopen schooljaar is er bij PCONT extra aandacht besteed aan de inzetbaarheid van medewerkers. Verschillende onderzoeken vonden plaats zoals medewerker-inzetbaarheidsonderzoek, werkdrukonderzoek en omgaan met verzuim. Er werden gesprekken gehouden met teams over inzetbaarheid, werkdruk, eigen regie en ‘hoe gaan we om met ziekte  en verzuim’. Er ligt een een relatie met de inzet van…

Stage ervaringen van stagiaires binnen de scholen van PCONT

Het afgelopen schooljaar 2018-2019  hebben diverse studenten stage gelopen binnen de stichting op diverse scholen.  Binnen de lerarenopleiding neemt het leren in de praktijk een belangrijke plek in. Het opdoen van ervaringen in realistische leersituaties is van essentieel belang voor “betekenisvol leren”.  Leren in de praktijk houdt tevens in dat er tijdens de stage op…

Aandacht voor Rutger Sibma

    Hardlopen heeft mijn leven drastisch veranderd. Vier jaar geleden woog ik zo’n 30 kg meer en kwam ik amper van de bank. Toen ik voor het eerst vader werd, besefte ik dat het anders moest. Inmiddels loop ik tientallen kilometers per week en is hardlopen een onmisbaar deel van mijn (actieve) leven geworden….