Opleiden in de School (OIDS)

                        

PCO Noord Twente werkt samen met meerdere besturen  mee aan het opleiden van Studenten van de opleiding PABO en de opleiding  onderwijsassistent. Er is een samenwerking met SAXION en ROC van Twente rond het Opleiden in de School. Voor de PABO betekent dit  dat de scholen praktijkgericht opleiden. Naast de groepsmentoren heeft PCONT  drie schoolopleiders, die de studenten intensief begeleiden. De opleidingsscholen zijn cbs de Zegge, cbs De Heemde en cbs Het Laar. Maar ook bij de  andere scholen van de stichting kunt u studenten aantreffen van Saxion, maar ook studenten van Windesheim, Iselinge en VIAA.

Wij werken aan een goede doorgaande lijn van blijven ontwikkelen  van de startende leraar, basisbekwaam naar vakbekwaam. De onderwijscoach  van PCONT begeleidt in die lijn de startende leraren en langdurige vervanging. Hier is weer een verbinding met het mobiliteitscentrum onderwijs van ObT

De onderwijsassistenten in opleiding van ROC van Twente worden in overleg met de opleiding bij scholen aangemeld en begeleid.