Ouders

Bijzonder

PCO Noord-Twente staat voor christelijk geïnspireerd onderwijs. Scholen met meer dan onderwijs alleen. De scholen geven eigentijds vorm aan de christelijke identiteit. Ouders geven op verschillende manieren daar een bijdrage aan. Alle scholen hebben een ouderraad of-vereniging, een medezeggenschapsraad, maar veel scholen hebben ook een of meerdere klankbordgroepen voor o.a. onderwijs en identiteit.

De identiteit wordt zichtbaar in dag- en weekopeningen of -sluitingen maar ook in de vieringen met Kerst, Pasen en Pinksteren.

Christelijk onderwijs is en blijft een vitale stroom in het Nederlandse onderwijslandschap. Oprechte aandacht voor kind en ouder(s) en betrokkenheid zijn niet voor niets kernwaarden van onze scholen. De scholen hebben een zeer diverse groep kinderen en alle kinderen tellen. We hebben te maken met zeer verschillende achtergrond en gaan daar zo goed mogelijk mee om. Iedereen neemt zichzelf mee en in een groep reageert een kind vaak anders dan in een thuissituatie