26 februari 2019

RTL Nieuws : mooie eindtoetsresultaten PCO NT scholen

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft de eindtoetsresultaten van ruim 6.000 basisscholen geanalyseerd en op een zo eerlijk mogelijke manier vergeleken. 

De verplichte eindtoets in groep 8, voorheen beter bekend als de cito-toets, levert naast resultaten voor leerlingen ook gemiddelde scores voor scholen op. Die scores worden onder meer door de Inspectie van het Onderwijs gebruikt om de kwaliteit op scholen in kaart te brengen.

Ook RTL Nieuws vergelijkt de resultaten door rekening te houden met achterstanden van leerlingen. Aan de hand van het eindcijfer op onderstaande kaart kun je zien of een school beter of minder goed presteert dan je zou mogen verwachten. Het Nederlands gemiddelde is een 7.

Bekijk hier hoe de scholen scoren van PCO NT, maar ook van andere scholen.

RTL Nieuws eindtoetsresultaten PCO NT scholen.