19 november 2021

Vacature Orthopedagoog

 

 PCO Noord Twente bestaat uit 7 basisscholen. Ruim 150 medewerkers geven in Almelo en in Wierden vorm aan protestants christelijk onderwijs. Elke school heeft vanuit zijn eigen onderwijsconcept aandacht voor de specifieke talenten van ieder kind.

 

Bij PCO Noord Twente is ontstaan een vacature voor werktijdfactor 0,4000 voor de functie

Orthopedagoog

Het is mogelijk de werkzaamheden als orthopedagoog bij PCO Noord Twente en bij sbo De Welle met elkaar te combineren, een waardevolle combinatie! Kijk voor meer informatie over de vacature bij sbo De Welle op de website  http://www.sbodewelle.nl.

Wat ga je doen?

Jij ondersteunt professionals bij gedragsvraagstukken en psychosociaal welbevinden van kinderen. Je helpt deze professionals met het bevorderen van hun deskundigheid en handelingsbekwaamheid in deze vraagstukken. Je adviseert bestuur, directeuren en staf gevraagd en ongevraagd bij de integrale koers van de kwaliteit van het onderwijs. 

Je voornaamste werkzaamheden zijn

 • Adviseren van directie, intern begeleiders en staf over het omgaan met lichte en zware ondersteuning van kinderen in het algemeen en de ondersteuningsstructuur voor de leraar in het bijzonder. 
 • Onderwijssituaties verklaren en vanuit observatie via inzicht komen tot praktisch handelen. Vertalen van wetenschappelijke theorieën naar dagelijkse onderwijspraktijk. 
 • Opstellen van (evaluatie-)rapportages betreffende de ontwikkeling van een kind en van de kwaliteitskenmerken op groeps- en schoolniveau.
 • Het bewaken en bevorderen van de doorgaande lijn in het onderwijsaanbod. 
 • Je initieert initiatieven die bijdragen tot samenwerking en ontwikkeling van betrokken partners.
 • Actueel houden van kennis over o.a. passend onderwijs en routes vanuit de voorschool naar de basisschool en de routes naar het voortgezet onderwijs.
 • Het verbinden van (hulpverlening rondom) de thuissituatie en de schoolse situatie.

 

Wij zoeken een collega die

 • Een afgeronde opleiding orthopedagogiek heeft en geregistreerd staat bij NVO als basis orthopedagoog met basisaantekening diagnostiek.
 • Ervaring heeft in het werken in het speciaal (basis)onderwijs en met het samenwerkingsverband.
 • Een positieve houding heeft t.a.v. de Protestants Christelijke identiteit. 
 • Goed kan analyseren, interpreteren, uitleggen en kan stimuleren.
 • Flexibel en integer is (ook tijdens crisisinterventies) en communicatief sterk vaardig is. 
 • Een positieve benaderingswijze heeft en in kansen en mogelijkheden denkt.
 • Proactief, inspirerend, daadkrachtig, teambuilder en consequent is. 

 

Wij bieden

 • Mogelijkheden voor verdere professionele ontwikkeling in deze functie;  
 • Een dienstverband met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. 
 • Inschaling in schaal 11 en arbeidsvoorwaarden conform toepassing van de cao Primair Onderwijs.

 

Meer weten? Solliciteren?

Meer informatie over deze vacature kun je krijgen bij de heer G. Teunis, bestuurder PCO NT, bereikbaar via 

telefoonnummer 0546 539 534/06 53 43 12 25. 

Wilt u solliciteren? Stuur uw brief en cv uiterlijk 4 december a.s. naar mlap@pcont.nl.