Verlof buiten schoolvakanties

Volgens de leerplichtwet (1969) is verlof buiten de schoolvakantie niet mogelijk tenzij er sprake is van gewichtige omstandigheden. Dat kunnen plezierige of minder plezierige omstandigheden zijn.
Verlof kunt u aanvragen bij de directeur van de school.

Ongeoorloofd verzuim moet de directeur melden bij de leerplichtambtenaar en deze onderneemt dan actie richting de ouders.
De scholen worden regelmatig (en vaak voor en na schoolvakanties) gecontroleerd op ongeoorloofd verzuim