Verschil van mening

Het kan gebeuren dat u, als ouder, een verschil hebt van mening met een leraar of de schoolleider. Overal waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt. Vanuit onze kernwaarden ‘aandacht, professionaliteit en betrokkenheid’ stimuleren wij dat het verschil in goed overleg opgelost wordt, daar waar het is ontstaan. Dat vraagt soms van beide partijen een flinke inspanning, want we streven ernaar om escalatie te voorkomen. De MR is geen klachtencommissie, maar kan in sommige gevallen wel meedenken bij een oplossing.

Het kan zijn dat u bezwaar maakt tegen de werkwijze van de school. U kunt dan schriftelijk of telefonisch de schoolleider van de school benaderen. Komt u u er samen niet uit, dan kunt u uw bezwaar of klacht voorleggen aan een externe vertrouwenspersoon ( website PCO ‘vertrouwenspersoon’), aan de bestuurder van PCO Noord-Twente (m.n. over medewerkers) de onderwijsinspectie of bij een landelijke geschillencommissie.
De onderwijsinspectie heeft niet als taak om individuele problemen van ouders, leerlingen of leraren op te lossen. De inspectie hoort u wel als u een klacht over een school of onderwijsinstelling heeft. ( zie www. Onderwijsinspectie.nl). Voor meldingen en klachten rondom seksueel misbruik, geweld en veiligheid kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteur van de onderwijs inspectie (zie www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs

Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ  WOERDEN
T: 070 – 3861697
info@gcbo.nl 
www.gcbo.nl