22 november 2018

Welke keuzes worden er gemaakt m.b.t. werkdrukverlichting binnen het Primair Onderwijs

Extra personeel moet werkdruk verlichten op basisscholen in Overijssel              

Om de werkdruk te verlichten hebben basisscholen in Overijssel vooral extra personeel aangetrokken. Dat deden ze met extra geld van het kabinet.

De werkdruk in het basisonderwijs is een veelbesproken onderwerp. Om die te verminderen stelde het kabinet vele miljoenen beschikbaar. Scholen kregen voor dit schooljaar 237 miljoen euro van het kabinet.

In Overijssel leidde dit vooral tot de aanstelling van extra leerkrachten, onderwijsassistenten, schoolassistenten en vakleerkrachten voor bijvoorbeeld lichamelijke opvoeding en muziek. Ook investeerde een aantal scholen in extra ict-middelen.

Scholen mogen zelf weten hoe ze het extra geld besteden. Om erachter te komen hoe scholen in Overijssel ermee zijn omgegaan, zocht RTV Oost contact met de schoolbesturen.

Technologie zorg voor minder nakijkwerk

Koos Wolterink is bestuurder bij Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo. “De teams hebben zelf onderzocht waar behoefte aan was”, legt hij uit. De keuze viel op het aantrekken van extra leraren, waardoor scholen kleinere klassen kunnen vormen. Verder werden onderwijsassistenten in dienst genomen en vakleraren die gym geven. “En we hebben technologie in huis gehaald waardoor leraren minder nakijkwerk hebben en dus meer tijd kunnen besteden aan de kinderen.”

Extra leerkrachten 

Bij Chrono in Hardenberg is het een soortgelijk verhaal. “Alles overziende kunnen we zeggen dat ruim zestig procent van de gelden wordt ingezet met extra leerkrachten. Iets meer dan 25 procent wordt ingezet met onderwijsassistenten en de rest gaat naar de inzet van vakleerkrachten bewegingsonderwijs”, reageert Henk Brink. Hij is voorzitter van het College van Bestuur van Chrono.

Kleinere groepen

Ook woordvoerder John Beumer van Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio (OOZ) meldt dat het geld vooral naar extra personeel is gegaan. “Er zijn scholen waar een onderwijsassistent is aangenomen voor ondersteuning in grote groepen, hulp bij nakijkwerk en dat soort zaken. Er zijn scholen waar een extra groep is gevormd zodat de groepsgrootte verkleind kon worden. En er zijn scholen waar een vakdocent is aangesteld. Dit verhoogt de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en de groepsleerkracht krijgt meer werktijd”, aldus Beumer.

Digitale middelen

Bij Stichting Katholiek Onderwijs Losser Overdinkel (SKOLO) is het van hetzelfde laken een pak. “Onze scholen hebben na zorgvuldig afzonderlijk intern teamoverleg er voor gekozen om de werkdrukgelden in overwegende mate, zo’n negentig procent, in te zetten voor het aanstellen van meer personeel. Leraren en onderwijsassistenten”, aldus Anita Spijker van het SKOLO Bestuursbureau. “De overige 10 procent wordt besteed aan het aanschaffen van digitale middelen voor het verlichten van werkdruk.”

Ook dhr. G. Teunis van PCO-NT heeft input geleverd en geeft aan  dat er binnen PCO-NT gekozen is voor een vakleerkracht op bs de Wierde en bs de Zegge. Tevens zijn er extra leerkrachten en onderwijsassistenten aangenomen voor de scholen.  Maar ook het aanwenden  van praktische ICT toepassingen laat de werkdruk verminderen.