Wie zijn wij

Onze organisatie

PCO Noord-Twente is een organisatie voor 7 basisscholen waar onderwijs vanuit een christelijke levensovertuiging wordt gegeven aan ruim 1700 leerlingen in de gemeenten Almelo en Wierden: De Heemde, De Mare, De Huve, De Telgenborch , Het Laar, De Zegge en De Wierde. Deze scholen zijn verspreid over meerdere wijken waar deze scholen in hun stadsdeel of wijk samenwerken met anders scholen, wijkcoaches en kinderopvangorganisaties. Daarnaast hebben scholen contact met bijv. een geloofsgemeenschap, kerk of buurtnetwerk.

De organisatie heeft een klein stafbureau dat de scholen ondersteunt bij de onderwijsontwikkelingen, personeel, huisvesting, financiën en de contacten op gemeentelijk en landelijk niveau. PCO werkt van uit visie, vertrouwen, verbinding en eigenaarschap. De integrale benadering van onderwijsontwikkeling is passend bij onze organisatie. Een van de motto’s is ‘leren in alle lagen’ en dat vraagt om kennis en ontwikkelingen in alle lagen en geledingen in vertrouwen te delen en uit te bouwen.