11 juli 2019

cbs de Mare zet zich in voor KIKA

Op vrijdag 5 juli 2019 heeft er een sponsorloop plaatsgevonden op cbs de Mare, welke samenging met  het jaarlijkse pleinfijnfeest. Elk jaar worden er  door veel ouders pannenkoeken gebakken voor alle kinderen van de Mare welke tussen de middag worden opgegeten op het plein. Tevens  wordt er altijd een activiteit georganiseerd. Dit jaar werd er een sponsorloop gehouden voor 2 doelen; KIKA en het schoolplein van de Mare.
Alle groepen kwamen aan de beurt en renden rondjes om de school in een bepaald tijdschema. De groepen 1 beten om 9.00 uur  de spits af, gevolgd door de groepen 2, 3 en 4.  Na de pauze begonnen de groepen 5  aan hun race. Voor de grote middagpauze renden de groepen 6 zoveel mogelijk rondjes en na hun race kwamen alle 496  kinderen het plein op om gezamenlijk de pannenkoeken te eten.
Om 13.00 uur werd de sponsorloop weer hervat, de kinderen van de groepen 7 en 8 waren aan de beurt.
De hele dag door waren er heel wat ouders die kwamen kijken naar de sponsorloop van hun eigen kind. Ook de dames van KIKA  (Miranda Rosado en Wendy Beekman) waren de hele dag aanwezig. Zij zorgden telkens voor een warming-up voorafgaande aan de race. Tijdens de race renden zij ook steeds maar weer mee met alle kinderen! Geweldig!  We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag!

Op dinsdag 9 juli is al het geld geteld en op woensdag 10 juli zijn alle kinderen op de hoogte gebracht van de opbrengst van de sponsorloop:

Er is een bedrag van €11.043,34 opgehaald door alle kinderen van de Mare!

Een prachtig bedrag!  Ook Miranda en Wendy van KIKA  waren aanwezig bij de bekendmaking van het totaalbedrag. Zij hebben een cheque van €5.521,67 in ontvangst genomen.  Het bedrag voor het schoolplein, eveneens €5.521,67, zal worden besteed aan sporttoestellen en spelmaterialen.

Alle kinderen van groep 4 t/m 8 zijn  betrokken geweest bij de ideeën voor het schoolplein die nu op tafel liggen. Na de vakantie pakken we dit weer verder op en zal er uiteindelijk meer speelplezier zijn op het schoolplein voor de kinderen van de Mare!