9 juli 2019

Stage ervaringen van stagiaires binnen de scholen van PCONT

Het afgelopen schooljaar 2018-2019  hebben diverse studenten stage gelopen binnen de stichting op diverse scholen.  Binnen de lerarenopleiding neemt het leren in de praktijk een belangrijke plek in. Het opdoen van ervaringen in realistische leersituaties is van essentieel belang voor “betekenisvol leren”.  Leren in de praktijk houdt tevens in dat er tijdens de stage op professionele wijze wordt begeleidt bij het proces. Studenten leren niet alleen van ons, wij leren ook van hen. Bijvoorbeeld door hun frisse blik of hun kennis van technologische ontwikkelingen.

De studenten van het afgelopen schooljaar hebben  hun stage als bijzonder positief ervaren.

 

De stagiaires  van cbs de Mare hebben het onwIJS naar hun zin gehad en vonden het jammer dat het jaar zo snel voorbij is gegaan. Op de laatste stagedag zorgden deze stagiaires voor een heerlijke traktatie op cbs de Mare als dank voor de mooie en leerzame tijd op cbs de Mare.