18 juli 2018

Talenta ” educatief medewerker Kim Novak denkt mee met Kofi Annan, voor jeugd Afrika”

Basisscholen uit Almelo werken samen aan een unieke school: Top Academie Talenten Almelo (TAlentA). De school is bedoeld voor talentvolle kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Het gaat om die kinderen waarvan de scholen verwachten dat ze naar de havo of zelfs het vwo kunnen. Op de Top Academie krijgen zij de gelegenheid hun talenten volop te ontwikkelen. TAlentA ondersteunt hen op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Allemaal belangrijke vaardigheden, nodig voor een succesvolle schoolloopbaan.

Projectleider Gerlinda Fikken speelt hierin een belangrijke rol tussen leerling, schooldirecties, Intern Begeleiders en ouders.  Dat er niet alleen talenten onder de leerlingen bevinden blijkt wel NU Kim Novak één van educatieve medewerkers van  TAlentA  naar Afrika mag vertrekken om deel te gaan nemen aan het congres Africa Edition Changemakers Room 2018.  Ze deelt haar kennis op over TAlentA en Studio 15 in Afrika.

 

Almelose jongerenwerker denkt mee met Kofi Annan, voor jeugd van Afrika

Jeugdwerker Kim Novak uit Almelo stapt zondag in het vliegtuig naar de Nigeriaanse miljoenenstad Lagos. Om er met een selecte groep vakgenoten oplossingen te bedenken voor problemen waar jongeren in Afrikaanse steden mee kampen. Voormalige VN-topman Kofi Annan is ook van de partij.

Kim Novak (39) sprong een gat in de lucht toen ze een uitnodiging kreeg voor de Africa Edition Changemakers Room 2018. Een grote wens gaat in vervulling. „Het is een soort denktank met jongerenwerkers uit andere delen van de wereld. We proberen vernieuwende projecten te bedenken die jongeren in Afrika kunnen helpen. Uitdagend en zeer interessant”, zegt ze.

Zesdaagse

Het gaat om een zesdaagse conferentie. Ook politici, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties praten mee. Onder wie Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De Almelose jongerenwerker kijkt uit naar een ontmoeting met hem. „Het is toch een bijzondere man, wijs en hij heeft heel wat meegemaakt. Wat ik tegen hem ga zeggen? Daar moet ik nog even over nadenken.” Novak ziet in Annan vooral een wereldverbeteraar.

Straatcultuur

Een wereldverbeteraar. Dat is ze als jongerenwerker zelf ook, zij het op andere schaal. Novak, geboren, getogen en wonend in Enschede, werkt in Almelo bij Studio 15. „Wij gebruiken de straatcultuur als middel om jongeren te bereiken, om vervolgens met ze aan de slag te kunnen.”

Zodat ze zich op creatieve wijze kunnen ontplooien met bijvoorbeeld hiphop, fotografie en videoclips maken. „Het is niet onze opzet om van de jongeren beroemde rappers of ‘youtubers’ te maken. Als we ze ‘binnen’ hebben werken we aan persoonlijke ontwikkeling. Daarbij draait het om de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?” Jongeren worden uitgedaagd dingen zelf te organiseren. „Dan zijn ze er ook voor verantwoordelijk.” Levensecht leren, noemt Novak het. Dat werkt goed, ervaart ze. „Het is mooi om te zien dat jongeren hun kansen pakken.”

Taalachterstand

Studio 15 is de uitvalbasis voor jongerenwerker Kim Novak. © Robin Hilberink

Ook geeft ze – in dienst van welzijnsinstelling Avedan – taalles aan kinderen met veelal een migratieachtergrond. TalentA heet het succesvolle project. Knappe koppies, maar door hun afkomst is er een taalachterstand. Die wordt zoveel mogelijk weggewerkt, op een praktische manier. Novak: „Er wordt veel gelezen en gediscussieerd. We willen dat kinderen kunnen meepraten over belangrijke issues in Almelo, Nederland en de rest van de wereld. Wij zien de kinderen als de jonge leiders van morgen.”

Basisbehoeften

Op basis van haar werk en ervaring in de afgelopen jaren is Novak geselecteerd voor de Changemakers Room. Ze heeft iets met Afrika, met het continent als geheel, maar ook met het land Zuid-Afrika. Ze studeerde in Kaapstad en werkte er met jongeren in townships. Jaarlijks keert ze er voor een aantal weken terug; om vrienden te bezoeken, maar ook om mensen te helpen.

„Die hulp is vooral gericht op basisbehoeften: eten, drinken en onderdak.” Dan ziet ze de struggle for life in de steden. Novak kent de problemen waar jongeren in Afrika mee kampen. „Grote werkloosheid. Ruim 50 procent van de jongeren stroomt niet door naar het middelbare onderwijs.”

Uitwisseling

Een pasklare oplossing voor deze hardnekkige problematiek heeft de gedreven jongerenwerker niet. Maar ze heeft al wel iets bedacht. Een bijzondere uitwisseling. „Het zou mooi zijn als we met een groep Almelose jongeren naar Afrika zouden kunnen gaan om te helpen. Ze worden dan gedropt in een andere cultuur en moeten hun eigen boontjes doppen. De jongeren komen terug als andere mensen”, voorziet Novak.