25 mei 2018

Vicevoorzitter PO-raad bezoekt PCO Noord-Twente

Op vrijdag 25 mei bezochten  Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-raad, en Maarten Lamé, beleidsmedewerker, het bestuur van PCO. Zij bezoeken geregeld schoolbesturen in het hele land om te horen wat er leeft in de stad of regio.

In het gesprek werd vooral gevraagd hoe PCO omgaat met de kwaliteit van onderwijs, de demografische krimp, het komende lerarentekort en werkdruk in de scholen.

Er werd met belangstelling geluisterd naar de integrale onderwijskwaliteit gerichte besturingsfilosofie, de onderzoekende houding in alle lagen van de organisatie,  de cultuurverandering in de scholen m.n. rond het versterken van de onderwijsconcepten en de rol van de leraar daarin. Ook werd doorgevraagd naar het werven van leraren in regio-verband en hoe de IKC-gebieden  in Almelo zijn vormgegeven. Nadrukkelijk werd gevraagd op welke wijze de schoolteams de werkdruk hebben geanalyseerd en hoe de LB-functies worden vormgegeven. Dit laatste heeft te maken met een cao-wijziging om de normering anders vorm te geven.

Een twee uur durend boeiend en zinvol gesprek voor alle gesprekspartners.