9 maart 2022

Een kleine overwinning in een kinderleven en een grote sprong naar zelfstandigheid

De eerste stapjes van een kind zijn voor veel ouders een mijlpaal. Een kleine overwinning in een kinderleven en een grote sprong naar zelfstandigheid. Met 4 jaar gaat het kind naar school en spreekt de leerkracht ineens vermanend: “blijf nou eens zitten!”  Hoe kan dat nou….? Bewegen vinden we toch belangrijk en gezond?

Bewegend leren, HotOrNot

Wellicht hebt u het begrip bewegend leren wel eens gehoord, of voorbij zien komen.

Met bewegend leren wordt het bewegen tijdens het leren bedoeld. Aangetoond is dat bewegend leren in de klas de schoolprestaties verbeteren. Beweging zorgt voor meer zuurstof in de hersenen waardoor er meer kennis opgeslagen kan worden. Ook kunnen kinderen veel beter hun aandacht vasthouden, zeker als ze een langere periode meer bewegen. Deze methode is niet alleen leuk en gezond, ze leiden ook nog eens tot betere leerprestaties. Kinderen die hun handen gebruiken bij praten, krijgen sneller een taal onder de knie en leren beter rekenen, wanneer ze tegelijkertijd de uitkomst moeten klappen.                     

 

Bewegend leren geeft daarnaast ruimte aan sociale interactie, vrij spel en ontdekkend leren. Zeker voor jonge leerlingen is dit fijn, aangezien zij hier veel behoefte aan hebben. Echter ook leerlingen uit de midden en bovenbouw hebben er veel baat bij  Leren doe je niet alleen met je hoofd, maar ook door te bewegen en te ervaren.  Denk aan taal op het schoolplein. Ren je Rot, de leerkracht noemt een woord met een tweetekenklank (oe of au) en de leerlingen rennen naar de hoepel met de juiste klank.De boeken blijven dicht, maar er wordt  toch volop met veel plezier geleerd.

Oog voor het kind

Op de scholen van PCO Noord Twente https://www.pcont.nl stimuleren we kinderen en helpen we hen om een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling op hun eigen niveau. Om zich maximaal te kunnen ontplooien bieden wij hen een veilige klimaat aan door middel van schoolafspraken. Hierin zijn kernwaarden zoals vertrouwen, respect en gezamenlijke verantwoordelijkheid de peilers om

wenselijk gedrag vorm te geven.

Tevens  vinden wij het belangrijk  dat  kinderen gezien worden zoals ze zijn en dat geldt voor ieder kind. Het welzijn van een kind is erg belangrijk, het kind moet goed in zijn/haar vel zitten.  Kennis alleen maakt niet gelukkig, sociale intelligentie en eigenwaarde horen hier ook zeker bij. Alle medewerkers hebben oog voor de kinderen die aan hun zijn toevertrouwd en de scholen kenmerken zich door de drie R’s. (rust, reinheid en regelmaat) Soms is dat moeilijk, maar het kind weet  wel dat we hem/haar zien. Indien een kind niet mee kan komen met de leerstof dan gaan we kijken wat het kind (extra) nodig heeft in de groep. Vaak kan dit middels pré teaching, om zodoende goed voorbereid te zijn op de gezamenlijke instructie in de groep, maar soms is het verstandiger om het programma voor deze leerling aan te passen.

Met  onder anderen NPO* (Nationaal Programma Onderwijs) middelen zorgen we  tevens ervoor dat kinderen, welke een vertraging  hebben opgelopen tijdens de schoolsluiting door corona, extra begeleiding krijgen om deze achterstanden weer in te lopen. Scholen maken een scan zodat we kunnen zien waar de vertragingen zitten, bijvoorbeeld op taal of rekenen. Vervolgens zullen scholen schooleigen programma’s opstellen op basis van de scan/analyse.

Niet alleen negatieve gevolgen nav sluiting van de scholen / corona

Uit een onderzoek van de kinderombudsman in 2020  gaven kinderen opvallend vaak aan ook positieve kanten te zien van de gevolgen van het corona beleid. Zo vonden ze het fijn om hun schoolwerk in hun eigen tempo te maken, ze meer vrije tijd hadden en daardoor hun ouders vaker zagen. Leerkrachten merkten na heropening van de scholen op,  dat een groot deel  van de kinderen zelfstandiger  werken  dan ervoor en dat zij veel ICT vaardiger waren geworden. Ook het naar school gaan is weer een feestje.

 

“Om anderen te kunnen  bewegen, moet jezelf bewogen zijn”      Benedictus (480-547)

 

* het NP Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona

2 maart 2022

“Durf in het Onderwijs”

Beste collega’s,                                       

Graag brengen wij  het regionale platform ‘Durf in het onderwijs’ onder de aandacht!
Met onze samenwerking (16 schoolbesturen, Saxion Hogeschool, ROC van Twente, UWV, Werkplein Twente en Mobiliteitscentrum ObT) bieden we online een plek voor nieuw en huidig onderwijspersoneel om samen in te spelen op personeelstekorten.

We spreken graag zoveel mogelijke (toekomstige) onderwijsprofessionals aan.   

Al ruim 2.200 unieke bezoekers hebben de pagina bezocht.

Voor meer informatie klik op bijgaande link: http://durfinhetonderwijs.nl/

 

29 maart 2021

Techniek Team Telgenborch succesvol in Delft

Afgelopen zaterdag hebben twee teams van de Telgenborch meegedaan aan de Regiofinale van de First Lego League in Delft.             

Vanwege de vele afmeldingen in de regio Oost, door COVID19, was de hele regiofinale afgelast. De beide teams van de Telgenborch hadden ondanks de lockdown doorgezet en het toch voor elkaar gekregen om hun project volledig af te ronden. Zij kregen afgelopen dinsdag te horen dat ze mee mochten doen in de regio Delft.

In de afgelopen maanden hebben de leerlingen onderzoek gedaan binnen het thema sport en bewegen en hebben een innovatieve oplossing bedacht binnen dit thema. Daarnaast hebben ze een Lego robot gebouwd en geprogrammeerd, die verschillende missies op een tafel moest uitvoeren. De Bouncing Bricks zijn hiermee 2e geworden met 360 punten en de Moving Bricks behaalde de 4e plaats met 260 punten. Winnaar was hier Move Your Feet met 465 punten, wat het hoogste was in de hele Benelux.

De Moving Bricks hebben naar aanleiding van interviews en onderzoek een innovatieve stoelfietstrainer voor COPD patiënten bedacht, waarmee de patiënten gemotiveerd worden om samen op eigen niveau aan hun conditie kunnen blijven werken.

De Bouncing Bricks hebben een trampolinetrap bedacht, waarbij ze veel experts hebben geraadpleegd om de haalbaarheid te toetsen. De jury was hiervan zo onder de indruk, dat zij de eerste prijs voor hebben ontvangen. De jury was sowieso onder de indruk van het hoge niveau van deze regio.

In de totaaluitslag over het innovatieproject, de robotwedstrijd en de technische presentatie is de Moving Bricks 4e en de Bouncing Bricks 2e geworden. Beide teams mogen dankzij deze hoge klassering meedoen met de Beneluxfinale op 17 april.

Ondanks dat alles online was hebben de kinderen en begeleiders er mooi feestje van gemaakt op school.

De ouders hebben de hele dag online de verrichtingen kunnen meemaken en een aantal ouders hebben er zelfs voor gezorgd dat er tussen de middag lekkere pannenkoeken, broodjes worst en lahmacun te eten was.

Al met al een heel geslaagde dag voor beide teams met een mooie beloning voor het harde werk, wat ze iedere vrijdag van 14.30u tot 20.00u hebben geleverd.         

 

 

8 april 2020

CBS de Heemde in een nieuw “jasje”

Naast onderwijs op afstand momenteel,  is er hard in en om  Daltonschool de Heemde gewerkt.

De school ziet er uitnodigend uit voor de kinderen,  die straks na deze periode kleurrijk  ontvangen worden door het team van cbs de Heemde.

4 maart 2020

Coronavirus

Ongetwijfeld heeft u over het Coronavirus en de eerste besmettingen in Nederland gehoord. Met dit bericht  informeren we u graag over de manier waarop wij als stichting omgaan met de situatie rond het coronavirus.

Als stichting volgen we de adviezen van het RIVM, de GGD en de overheid op de voet.  Kinderen die niet ziek zijn kunnen net als anders gewoon naar school.

Is uw kind wel ziek, handel dan eerst zoals u altijd doet in geval van griep en verkoudheid. Bent u of uw kind echter in een gebied geweest waar een besmetting met het Coronavirus heerst of bent u of uw kind in contact geweest met mensen die besmet zijn, houdt u dan de gezondheid van uzelf en uw kind goed in de gaten. Twijfelt u over de gezondheid van uzelf en/of die uw kind dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw huisarts of de GGD. Bij mogelijke of definitieve besmetting met het Coronavirus vragen wij u de school hiervan z.s.m. op de hoogte te brengen voor verdere afstemming.

Als stichting letten we, naast de gebruikelijke schoonmaak- en hygiëneregels, extra op de volgende maatregelen:

• Regelmatig wassen van de handen

• Drogen van de handen met papieren doeken

• Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog

• Gebruik van papieren zakdoekjes

De situatie heeft onze volle aandacht. We volgen de berichtgeving nauwgezet alsook de richtlijnen van het RIVM en het Ministerie van Buitenlandse zaken. Wij nemen geen onverantwoorde risico’s; de veiligheid van onze leerlingen en  medewerkers staat voorop. Als u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

14 februari 2020

“alle scholen van PCO Noord Twente op groene stroom en aardgas

Vorig jaar heeft Greenpeace een “groen” campagne gevoerd onder scholen en schoolbesturen in heel Nederland.

Ook PCO Noord Twente wil uiteraard  het energieverbruik van haar scholen vergroenen.  Derhalve hebben wij meegedaan met een Europese aanbesteding.  Aangezien wij het vergroenen van energie belangrijk vinden binnen onze scholen, hebben wij met ingang van 2020 gekozen voor groene stroom. Deze keuze wordt bevestigd door het ontvangen van certificering (groencertificaten)  van CertiQ. CertiQ is een door de overheid aangewezen organisatie om te controleren of de opgewekte bronnen inderdaad ook duurzaam zijn. Bij een goedkeuring ontvangt men de certificatie door hen.

Deze certificaten heten Garanties van Oorsprong (GvO) en zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt: dus echt opgewekt uit een duurzame bronnen als  zon, water, wind, biomassa en energie welke is opgewekt uit fossiele bronnen. Aardgas vergroenen wij door middel van “Gold Standard” certificaten. PCO Noord Twente heeft een overeenkomst gesloten via EVS (Energie Voor Scholen)  met Climex (zij zijn geaccrediteerd door CertiQ). Voor al onze scholen hebben wij inmiddels een certificaat ontvangen zodat zichtbaar is dat alle scholen van PCO Noord Twente 100% groen en CO2 neutraal zijn.

   “Belangrijk voor het behoud van onze aarde en de toekomst van kinderen”

27 januari 2020

Spetterende finaledag van de FIRST LEGO LEAGUE voor de Telgenborch in Breda

Teams ‘Power to the Future’ en  ‘Build the Future’ hebben er samen een mooi feest van gemaakt! En dan het supportersleger!! Wat geweldig om te zien dat de teams zoveel steun kregen!! Wat een plezier, enthousiasme en genot.

Na een spannende robotwedstrijd met wat tegenslagen, maar ook mooie scores, een prachtig omschreven, innovatief onderzoek en teamwork, veel gedanst en gesprongen, hard geyell en gezongen, kwamen we uit bij een zenuwslopende award-uitreiking met resultaat!

Team ‘Power to the Future’ mocht naar huis met de ‘strategie en innovatie award’
Team ‘Build the Future’ mocht naar huis met een overall 4e plaats en dus een nominatie naar één van de internationale kampioenschappen!

 

Beide   teams   van    HARTE    G E F E L I C I T E E R D 

 

https://www.bndestem.nl/breda/rolstoelglijbaan-en-vuilnisbakken-met-sensoren-kinderen-bedenken-robotica-oplossingen~a8470da0/